sedum » 24/07/2011-16:33
Hoya carnosa f. variegata
Изображение

Изображение