Folkswanx » 13/06/2018-06:54
Това е, както ще се срещнем в миналото чрез интернет.