ПОСТАНОВА від 27 липня 2011 р. N 796

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 27 липня 2011 р. N 796
Київ

Про внесення змін до переліку наркотичних засобів,
психотропних  речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Внести до переліку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  6  травня  2000  р.  N  770  ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789; 2002 р., N 51, ст. 2316; 2009 р., N 94,  ст.  3209;  2010 р., N 40, ст. 1318; 2011 р., N 1, ст. 39), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                              М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. N 796

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів ( 770-2000-п )

1. У таблиці I:

1) у списку N 1:

позицію "Кустарно   виготовлені   препарати    з    ефедрину, псевдоефедрину,    фенілпропаноламіну    (ФПА,   норефедрин)   або препаратів, які їх містять" виключити;

примітку викласти у такій редакції:

"Примітка. До цього списку також включаються:

ізомери та  стереоізомери  перелічених  у  ньому  наркотичних засобів  (якщо  вони  окремо не виключені) у разі,  коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів  (якщо  вони  окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів  (якщо  вони окремо  не  виключені)  у  разі,  коли  існування  таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо  не  виключені)  у  разі,  коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин,  включаючи солі   ізомерів,   стереоізомерів,   складних  і  простих  ефірів, гомологів та метаболітів,  у  разі,  коли  існування  таких  солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку,  і підлягають  тим  же  заходам  контролю,  що  і засіб.";

2) у списку N 2:

позицію "Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину,   фенілпропаноламіну (ФПА,  норефедрин) або препаратів, які їх містять" виключити;

у позиції  "Насіння Гермала (Peganum Harmalae) та екстракти і настойки з нього" слово "Гермала" замінити словом "Гермали";

доповнити список такими позиціями:

"АМ-694                                      (2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-
1Н-індол-3-іл]метанон

АМ-1220                                      1-(1-метилпіперидин-2-іл- (АМ-1296)
метил) -1Н-індол-3-іл)нафтален- 1-метанон

АМ-2201                                     [1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-
іл] нафтален-1-іл-метанон

ДОХ                                             D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін
GDA-26

MABP                                          1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он
(буферон)

MDPBP                                      3,4-метилендіокси-a-  піролідинобутіофенон

MDPPP                                       (3,4-метилендіокси-a-  піролідинопропіофенон)

MPBP                                          4-метил-a-піролідинобутирофен

Піперонілацетон                       3,4-(метилендіоксифеніл) пропан- 2-он
(M1-2)                                            

Нафірон                               1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин- 1)-іл-пентан-1-он
(O-2482, NRG-1)          

HU-210                     (6aR,10aR)-9-(гідроксиметил)- 6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-
іл)-6a,7,10,10a- тетрагідробензо[c]-хромен-1-ол

HU-308                       [(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-  4-(2-метилоктан-2-іл)феніл]-
7,7-диметил-4- біцикло[3.1.1]гепт-3- еніл]метанол

N-ізопропілбензиламін

N,N-диметил-4-меткатинон
(N-метилмефедрон)

JWH-015                                   (2-метил-1-пропіл-1Н-індол-3-
іл)-1-нафталенілметанон

JWH-019                                            (1-гексил-1Н-індол-3-іл)-1-
нафталеніл-метанон

JWH-210                                         4-етилнафтален-1-іл-(1-
пентиліндол-3-іл)метанон

JWH-307                                 [5-(2-флуорофеніл)-1-
(пентилпірол-3)-іл-нафтален-1-
іл] метанон

JWH-370                                            нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-
толіл-1-Н-пірол-3-іл)метанон

WIN 48,098                                         (4-метоксифеніл)- [2-метил-1-
(Правадолін)                                              (2-іл]метанон

WIN 55,212-2                             (R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3- 
(4 –  морфолінілметил)піроло[1,2,3-
de]-1,4-бензоксазин-6-іл]-1- нафталенілметанон

3,4-DMMC                                    3,4-диметилметкатинон

3-F-iso-MC                            1-метиламіно-1-(3-флуорофеніл)пропан-2-он

4-EMC                                     1-(4-етилфеніл)-2- метиламіно)пропан-1-он

4-FA                                           (R,S)-1-(4-флуорофеніл) пропан-
(4-фторамфетамін) 2-амін

5-MeO-DALT                             N-алліл-N-[2-(5-метокси-1Н-
(5- індол-3-іл)етил]проп-2-ен-1- метоксидіалілтриптамін) амін

5-MeO-DIPT                         N,N-діізопропіл-5- метокситриптамін

5-IAI                         5-йодо-2,3-дигідро-1Н-інден-2- амін

1-пентил-3-(4- гідроксифенілацетил)-індол

1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он

4-метил-a-пірролідинопропіофенон

Кактус Лофофора Вільямса
(Lophophora Williamsii)
та екстракти
і настойки з нього

Насіння Іпомеї
червоно-блакитної
(Ipomoea rubro-caerulea)
та екстракти і настойки
з неї";

примітку викласти у такій редакції:

"Примітка. До цього списку також включаються:

ізомери та  стереоізомери  перелічених  у  ньому психотропних
речовин (якщо вони окремо не виключені)  у  разі,  коли  існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і   прості   ефіри   перелічених   у   цьому   списку
психотропних речовин  (якщо  вони  окремо  не  включені  до  інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених  у ньому психотропних речовин (якщо вони
окремо не  виключені)  у  разі,  коли  існування  таких  гомологів
можливе;

метаболіти перелічених  у  ньому  психотропних  речовин (якщо
вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;

солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи
солі  ізомерів,  стереоізомерів,  складних   і   простих   ефірів,
гомологів  та  метаболітів,  у  разі,  коли  існування таких солей
можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до  цього  списку,  і  підлягають  тим  же заходам контролю,  що і
засіб.".

2. У таблиці II:

1) у списку N 1:

позицію "Омнопон – суміш алкалоїдів опіуму" виключити;

у позиції  "Тримеперидин (промедол)" слово "(промедол)" виключити;

примітку викласти у такій редакції:

"Примітка. До цього списку також включаються:
ізомери та  стереоізомери  перелічених  у  ньому  наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені)  у  разі,  коли  існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо не включені до інших  списків)  у  разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені)  у  разі,  коли  існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у  разі,  коли  існування  таких  метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин,  включаючи солі  ізомерів,  стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у  разі, коли  існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до  цього  списку,  і  підлягають  тим  же заходам контролю,  що і засіб.";

2) примітку до списку N 2 викласти у такій редакції:

"Примітка. До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери  перелічених  у  ньому  психотропних речовин  (якщо  вони  окремо не виключені) у разі,  коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і   прості   ефіри   перелічених   у   цьому   списку психотропних  речовин  (якщо  вони  окремо  не  включені  до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо  вони окремо  не  виключені)  у  разі,  коли  існування  таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у  ньому  психотропних  речовин  (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи солі   ізомерів,   стереоізомерів,   складних  і  простих  ефірів, гомологів та метаболітів,  у  разі,  коли  існування  таких  солей можливе;

рослини або   їх   частини,  що  містять  будь-яку  речовину, включену до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і речовина.".

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори

 

П О С Т А Н О В А
від 5 січня 2011 р. N 4
Київ

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x