tatyanaketsko

tatyanaketsko

Haworthia cv. Grey Ghost

Продавец: tatyanaketsko 85.00 грн.

Haworthia cooperi

Продавец: tatyanaketsko 55.00 грн.

Haworthia cooperi obtusa

Продавец: tatyanaketsko 65.00 грн.

Haworthia Attenuata Enon

Продавец: tatyanaketsko 85.00 грн.

Haworthia fasciata variegata cv.White Bird

Продавец: tatyanaketsko 150.00 грн.

Trichodiadema bulbosum

Продавец: tatyanaketsko 150.00 грн.

Peperomia nivalis

Продавец: tatyanaketsko 65.00 грн.

Peperomia nivalis

Продавец: tatyanaketsko 145.00 грн.

Peperomia columella

Продавец: tatyanaketsko 65.00 грн.

Peperomia graveolens

Продавец: tatyanaketsko 95.00 грн.